Az Ön személyes adatainak védelme a Galaxy Cosmetics Kft. és partnerei számára kiemelt fontosságú. A weboldalunk használata közben szükséges, azonosításra alkalmas, személyes jellegű adatok begyűjtése és feldolgozása megfelel az érvényben lévő magyar adatvédelmi előírásoknak ( 2011. évi CXII. törvény). Az Ön adatait bizalmasan kezeljük és harmadik fél számára nem továbbítjuk. kivéve, ha ez a szerződés teljesítéséhez elengedhetetlen (pl. posta, futárszolgálat). Munkatársaink, partnereink és szolgáltatóink titoktartási kötelezettséggel tartoznak felénk.

A www.galaxy-cosmetics.com weboldal üzemeltetője a Galaxy Cosmetics Kft. (1171 Budapest, Ecsedháza utca 23. adószám: 24778183-2-42, cégjegyzékszám: 01-09-181869, továbbiakban mint Szolgáltató) a www.galaxy-cosmetics.com felületén, valamint az ehhez kapcsolódó tevékenysége során, a Felhasználói adatok kezelésében az 1992. évi LXIII. Törvény, a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról; az 1995. évi CXIX. Törvény, a kutatás és közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről; az 1998. évi VI. törvény, az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során az alábbi adatkezelési szabályokat érvényesíti:

1.    A Felhasználók hozzájárulnak, hogy a Szolgáltató kezelje a Felhasználók személyes adatait, melyek a www.galaxy-cosmetics.com weboldalon történő regisztráció során kerülnek megadásra. A Szolgáltató kijelenti, hogy Felhasználói által megadott minden adatot, bizalmas információt, tényt bizalmasan kezel. Szolgáltató ugyanakkor fenntartja magának a jogot, hogy amennyiben Felhasználóval szemben a szolgáltatással való visszaélés vagy egyéb bűncselekmény gyanúja merül fel, annak személyes adatait az illetékes hatóságok számára átadja.

2.    Felhasználói számára a Szolgáltató lehetőséget biztosít, hogy a róluk tárolt adatokat bármikor megtekinthessék, szükség esetén módosíthassák, vagy regisztrációjukat törölhessék.

3.    Az adatok egyéb célra csak az érintett kifejezett írásbeli hozzájárulásának megadása esetén kerülnek felhasználásra.

4.    A Felhasználói adatokba kizárólag a Szolgáltató erre jogosított munkatársai tekinthetnek bele. A Felhasználókról tárolt személyes adatokat (beleértve az e-mail címet is) a Szolgáltató harmadik fél számára nem szolgáltatja ki.

5.    Az oldalon történő megrendelések leadása regisztrációhoz kötött, amelynek során a felhasználó megadja nevét és címét, esetleg alternatív szállítási címet ad meg. A www.galaxy-cosmetics.com weboldalon gazdasági társaságok is regisztrálhatnak – gazdasági társaság regisztrációja során egyéb adatok is szükségesek a regisztrációhoz (adószám, valamint cégjegyzékszám).

6.    Felhasználók tudomásul veszik, hogy a www.galaxy-cosmetics.com weboldalon történő megrendelés leadása regisztrációhoz kötött.

7.    A Szolgáltató gondoskodik arról, hogy szolgáltatásai révén a Felhasználókról megszerzett adatok felhasználása megfeleljen a mindenkor hatályos magyarországi jogszabályoknak.

8.    A Szolgáltató a regisztráció során a Felhasználók által megadott e-mail címekre nem küld levelet, kivéve a www.galaxy-cosmetics.com szolgáltatásaihoz kapcsolódó tájékoztató anyagokat tartalmazó e-maileket, melyek fogadásába a tagok regisztrációjukkal beleegyeznek.

9.    A Szolgáltató minden tőle elvárható intézkedést megtesz az adatok biztonságos őrzésére, azonban nem vállal felelősséget az adatok megrongálódásáért, megsemmisüléséért vagy illetéktelen kezekbe kerüléséért műszaki hiba, természeti csapás, terror- vagy bűncselekmény esetén.

10.  A Szolgáltató megtesz minden tőle elvárható intézkedést, hogy az oldalaihoz való hozzáférés folyamatos és hibamentes legyen, azonban nem vállal felelősséget az esetlegesen fellépő hibákért, mely az oldalak nem megfelelő működését és/vagy esetleges adatvesztést okoz.

11. Felhasználók bankkáryás fizetés leadásával elfogadják, hogy a Galaxy Cosmetics Kft. (Székhely: 1171 Budapest, Ecsedháza utca 23., adószám: 24778183-2-42, cégjegyzékszám: 01-09-181869)  által a www.galaxy-cosmetics.com webolal felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adatai átadásra kerüljenek az OTP Mobil Kft. (1093 Budapest, Közraktár u. 30-32.), mint adatkezelő részére. A továbbított adatok köre: vezetéknév, keresztnév, ország, telefonszám, e-mail cím. Az adattovábbítás célja: a felhasználók részére történő ügyfélszolgálati segítségnyújtás, a tranzakciók visszaigazolása és a felhasználók védelme érdekében végzett fraud-monitoring.​

 
Dátum: Budapest, 2017.10.27
Galaxy Cosmetics Kft.